Izplačilo nadomeščanj učiteljem - vnos podatkov, prikaz ur in zneska na obračunskem listu

S strani pristojnega ministrstva ste bili obveščeni o načinu vnosa nadomeščanj v aplikacijo ministrstva (Kpis). Tako izračunane zneske nadomeščanj, bo potrebno vnesti v Saop program za obračun plač. Za ta namen si bo potrebno v programu za obračun plač dodati novo vrsto obračuna, ki bo namenjena vnosu zneska nadomeščanja.

Nadomeščanja

Natisni