Izpis zahtevka za refundacijo invalidnin

Obrazec "Zahtevek ZPIZ za povračilo nadomestil za invalide II. Kategorije" morate oddati vsi, ki zaposlenim pri obračunu plač izplačujete invalidnine in od ZPIZ-a po izplačilu plač mesečno ali trimesečno zahtevate refundacijo neto plače in plačane dohodnine za te zaposlene.

Več na spodnji povezavi:

Izpis zahtevka za refundacijo invalidnin

Natisni