Izpis računov, ki so bili izdani v lanskem letu in do danes še niso bili plačani?

Te podatke dobimo na Izpisih in pregledih - Odprte postavke: na tem mestu se omejimo do datuma računa in DUR-a 31.12. in pustimo odprte dokumente.

Natisni