Izkaz poslovnega izida – podatek o prispevkih za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pravne osebe morate ob pripravi Letnega poročila - Izkaz poslovnega izida – poročati tudi o vrednosti obračunanih prispevkov za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ste jih v letu obračunali pri plačah.
 

Prispevki PIZ za izkaz posl. izida

Natisni