Iskanje po več kriterijih

Iskanje po več kriterijih pomeni, da hkrati navedemo več kriterijev oz. pogojev, s katerimi iščemo na neki preglednici.

Program omogoča sestavljanje enostavnih ali pa zapletenih filter izrazov. Kar pomeni, da lahko to orodje uporabljajo tako običajni uporabniki, ki imajo bolj enostavne zahteve po iskanju podatkov, kot tudi napredni uporabniki s kompleksnejšimi zahtevami.

Modul za iskanje po več kriterijih pokličemo tako, da z miško desno kliknemo na  lupo   »Išči po kriteriju«. Odpre se okno »SAOP filter«.

Če smo pred tem na dani preglednici že kdaj delali s filtrom, se nam na oknu za sestavljanje izrazov ponudi  zadnje uporabljeni izraz v načinu dela (enostavnem oz. naprednem), ki smo ga takrat uporabljali.

Sicer pa se nam odpre novo prazno okno, v katerem lahko sestavljamo nove pogoje. Vedno se nam predlaga delo v enostavnem načinu.

V zgornji vrstici so nanizani naslednji funkcijski gumbi:

- Napredno / Enostavno iskanje: gumbek za preklapljanje na zahtevnejše sestavljanje oz. enostavnejše sestavljanje kriterijev.  Pri tem se nam kriterij oz. filter izraz, ki smo ga sestavili na enostaven način, vedno prenese na okno za sestavljanje zahtevnejših izrazov. Iz zahtevnejšega načina pa se na ensotavnejš način sestavljeni izrazi ne prenesejo, zato nas pri tem program opozori in omogoči, da si pred tem sestavljeni filter izraz shranimo:

Če odgovorimo »Da«, nas program vpraša po imenu izraza, ki ga shranjujemo, nato pa nadaljujemo z delom v enostavnem načinu.

Če odgovorimo »Ne«, nadaljujemo delo v enostavnem načinu brez da bi si prejšnji filter izraz shranili.

Gumbek »Prekliči« pa nas vrne na okno za naprednejše sestavljanje izrazov, kjer lahko nadaljujemo z delom.

 

- Čarovnik za pogoje: gumbek je aktiven samo v naprednem načinu sestavljanja pogojev.

- Odpri že shranjen pogoj: s tem gumbkom odpremo preglednico s pogoji, ki smo si jih pred tem sestavili in shranili. Pogoji so bili lahko narejeni v enostavnem ali naprednejšem načinu.

Natisni