Inventurna lista

Po izbiri Inventurna lista se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri).
  • Prikaz knjižne količine - označimo ali se na listi prikazuje poleg dejanske tudi knjižna količina  ali se ne  prazno.
  • Prikaz črtne šifre - označimo ali se na listi prikazuje tudi črtna šifra artikla  ali ne  prazno.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se odpre okno QR Izpisi. V instalaciji je standardni obrazec »Inventurna lista« na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo izgled in vsebino inventurne liste.

Natisni