Interni prenos iz maloprodaje

Ko kliknemo na  Uvoz podatkov, je v primeru, da imamo aktivno povezao na TDR in delamo na vrsti prometa, ki je označen za interne prenose, je v meniju dostopen program »Interni prenosi iz maloprodaje«. Odpre se okno, ki omogoča prenos prejema TDR v prejem MSP.

V nastavitvenih podatkih prenosa, določimo:

Prenos iz – gre za izbor iz katere poslovalnice in kateri dokument prenesemo v prejem MSP. Ob izboru poslovalnice je vrsta prometa določena s tem, da je na tej poslovalnici določeno, kateri promet je za prenose. Potem samo vpišemo ali izberemo preko F2 številko dokumenta, ki ga prenašamo.

Prenos v – v tem delu pa določimo, kam naj se prenos izvede. Vrsta prometa in skladišče sta določena v preglednici, dobavitelj je pogojen z izborom poslovalnice, ostali podatki pa so prosti za vnos. Po potrditvi prenosa, se na podlagi dokumenta maloprodaje tvori prejem veleprodaje na način, da se količinam obrnejo predznaki. To praktično pomeni, da je prejem maloprodaje v minus, v veleprodaji pa nastane dokument, ki poveča zalogo za artikle iz izbranega dokumenta.

Natisni