Gumb Zaključek dneva

Preko tega gumba  - Zaključek dneva (Alt Z) lahko na enem mestu poženemo obdelave prenosa podatkov v finačno knjigovodstvo DK, davčno knjigo IRAČ in v blagajniško poslovanje BP (če je povezava vzpostavljena), ter izvoz podatkov v sistem SAP, če imamo v nastavitvah vzpostavljene povezave na ftp strežnik. Obdelave so enake, kot če zaženemo posamezen program pod ikono »Izvoz podatkov«, s tem da se v primeru posameznega zagona prenosa lahko določi kriterije samo konkretnega prenosa. Razlika je še v tem, da pri posameznem prenosu za DK in IRAČ lahko izberemo obdobje, medtem ko je na skupnem izvozu podatkov preko »Zaključek dneva« datum prenosa omejen na en dan. Pri izboru prenosov preko zaključka dneva si program zapomni katere obdelave smo izbrali in nastavitve ter jih naslednjič predlaga. Skupna nastavitev za te prenose je izbor računov od-do ter za kateri datum prenašamo podatke. Opis posameznih obdelav je pod »Izvozom podatkov«.

V primeru, da se računovodstvo vodi v aplikaciji miniMAX, pa imamo možnost priprave xml datoteke za uvoz v mM, v primeru vzpostavljenih povezav v nastavitvah programa in veljavnega certifikata, pa prenos podatkov v dvostavno knjigovodstvo mM lahko izvedemo direktno.

Natisni