Gumb Razmejitve

Omogoča nam:

Razmejiti knjižbo na kateri se nahajamo ne več obdobji. Ko kliknemo na gumb, se nam odpre okno:

Konto – Vnesemo konto na katerega želimo razmejiti knjižbo.

Obdobje prve razmejitve – Vnesemo obdobje v katero želimo knjižiti prvo razmejitev, obdobje ne sme biti manjše od obdobja na izbrani knjižbi.

Število obdobij – glede na vneseno število obdobij nam program razdeli knjižbo na kateri smo na toliko delov in pripravi ustrezne protivknjižbe.

Natisni