Gumb Predvidene storitve

Gumb uporabljamo za vnos predvidenih storitev za otroka, katerega imamo pred sabo (na ekranu). Nadaljnja navodila so na Direkten dostop do storitev za otroka.

Natisni