Gumb 'Popravljanje za več kontov'

Pripomoček omogoča, da skupini izbranih kontov naenkrat spremenimo določene nastavitve. Ob kliku na Gumb Popravljanje za več kontov, se odpre okno za urejanje nastavitev kontov.

 

·      Konto od..do – vpišemo od..do konta, ki ga želimo spreminjati. Če želimo spreminjati konte po želenem naboru uporabimo gumb Izbrani konti, kjer označimo konte, ki jih želimo izbrati.

·      Nastavitev podatkov – nastavitev podatkov je sestavljena iz dveh stolpcev:

Popravi na - vpišemo vrednost, na katero želimo podatek nastaviti npr.:  ¨ Prenos v novo leto

Izvedi - izberemo (označimo z þ ), kateri podatek želimo spremeniti.

V našem primeru bo program pri izbranih kontih umaknil kljukico Prenos v novo leto.

Za konte, ki so že knjiženi določenih polj ne moremo spreminjati. To polja so: Vrsta, Oznaka SM, Oznaka SN, Oznaka referenta in Oznaka DN .

Natisni