Gumb "Popravek količin podr. DN"

Funkcija je namenjena spremembi razpisanih količin za vse podrejene delovne naloge izbranega nadrejenega delovnega naloga.  Preračun količin podrejenih delovnih nalogov se izvede po enaki »količinski« metodi po kateri so bili prvotno podrejeni delovni nalogi izvedeni. Funkcija je dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici delovnih nalogov in se izvaja za nalog na katerem smo se ob kliku mike nahajali.

Funkcijo lahko prožimo le na izhodiščnem delovnem nalogu (delovnem nalogu preko katerega smo dejansko razpisovali podrejene delovne naloge s funkcijo »Izdelava podr. DN«.

Sprememba količin na podrejenih delovnih nalogih se zavede tudi v »log« spremembe na posameznem podrejenem delovnem nalogu (kdo/kdaj je spremembo izvedel).

Funkcija je varovana preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, popravek količin podrejenih DN«

Natisni