Gumb Kopiraj (predračuni)

Ob kliku na gumb  - Kopiraj (Alt P) se odpre okno Kopiranje dokumentov. Na tak način lahko kopiramo dokumente (predračune/ račune) v nove dokumente (predračune/račune). Okno je razdeljeno na dva dela: Kopiraj IZ, Kopiraj V.

Kopiraj IZ – vpišemo podatke o dokumentu iz katerega kopiramo.

·      Vrsta dokumenta – s klikom na gumb  določimo ali kopiramo iz računov ali predračunov (predlaga se glede na to, v kateri preglednici se nahajamo: Računi ali Predračuni).

·      Leto – s klikom na gumb  določimo leto predračuna. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

·      Knjiga – vpišemo ali izberemo knjigo. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

·      Številka – številko dokumenta vpišemo. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

·      Datum računa - vpišemo oziroma izberemo datum računa. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa. Predlaga se tekoči datum.

·      Obnovi cene iz cenika – označimo ali želimo v novem dokumentu obnoviti prodajne cene s cenami iz veljavnega cenika.

·      Datum tečaja - vpišemo oziroma izberemo datum računa. Če je izbrana obnova cen iz cenika, je vnos podatka obvezen.

Po izboru vrste dokumenta, leta in številke predračuna, se izvede kontrola obstoja dokumenta. Če dokument obstaja, se v okvirčku prikažejo podatki: šifra in naziv kupca prejemnika, datum dokumenta in vsebina polja dokument. Če dokument ne obstaja se ob potrditvi izpiše ustrezno opozorilo:

Kopiraj V – vpišemo podatke o dokumentu v katerega kopiramo.

·      Vrsta dokumenta – s klikom na gumb  določimo ali kopiramo v račune ali predračune (predlaga se Računi).

·      Leto – s klikom na gumb  določimo leto dokumenta. Vpišemo lahko novo letnico. Predlaga se najvišja letnica.

·      Knjiga – vpišemo ali izberemo knjigo. Predlaga se iz zadnjega kopiranja.

·      Številka – po potrditvi se prikaže dodeljena številka računa/predračuna.

Po kopiranju se izpiše ustrezna informacija.

Če smo v nastavitvah blokirali delo s skladiščnimi artikli, kopiranje v račune ni možno, če obstajajo na izvornem dokumentu artikli, ki se jim vodijo zaloge.

Natisni