Gumb Knjiži (vračilo)

Vračilo knjižimo na enak način kot dokumente prejema. Vračilo knjižimo tako, da najprej v preglednici Prejem označimo izbrano vračilo. Ob kliku na gumb  - Knjiži (Alt K) potrdimo dokument vračilo. Delovanje je enako kot na dokumentih prejema, s tem da na dokumentih vračil ni spremembe cen in tako tudi ni avtomatskih zapisnikov o spremembi cen. Če imamo povezavo z MSP, se artikli vračila katerim se vodi zaloga poknjižijo v MSP.

Natisni