Gumb Knjiži

Knjiži račun pomeni izvoz podatkov o računu v datoteko za uvoz v SAOP knjigovodske programe v WIN okolju (dvostavno knjigovodstvo DK in davčno knjigovodstvo DDV) ali DOS okolju (knjigovodstvo za mala podjetja KMP in davčno knjigovodstvo DDV). Odvisno od splošnih nastavitev. Račun knjižimo tako, da najprej v preglednici Računi označimo izbrani račun. Ob kliku na gumb  - Knjiži (Alt K) se odpre okno Knjiženje računa z oznako leta, številko računa in nazivom stranke. Pri knjiženju v finančno in/ali davčno knjigovodstvo program najprej preveri, če obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje. Če ne obstajajo, se prikaže ustrezno obvestilo »Nastavitev knjiženja računov v knjigovodstvo ne obstaja« in obdelava knjiženja se ne zažene.

·      Področje za finančno knj. - vnesemo ali izberemo mapo v katero program odlaga podatke o računih za uvoz v finančno knjigovodstvo. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Področje za davčno knj. - vnesemo ali izberemo mapo v katero program odlaga podatke o računih za uvoz v davčno knjigovodstvo. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Področje za fakturiranje - vnesemo ali izberemo mapo v katero program odlaga podatke o računih za uvoz v drugo fakturiranje FAK. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Po izbiri Potrdi se pripravijo podatki za uvoze v knjigovodske programe. Tip pripravljenih podatkov je odvisen od nastavitev v splošnih nastavitvah.

·      Za knjiženje v finančno knjigovodstvo (odloži se na izbrano mapo):

·        Knjigovodstvo za mala podjetja KMP – datoteka RACUNI.P-1 ali

·        Dvostavno knjigovodstvo DK – datoteka PROMET.W-1

·      Za knjiženje v davčno knjigovodstvo (odloži se na izbrano mapo):

·        Knjigovodstvo za DOS – datoteka DDV.P-1 ali

·        Knjigovodstvo za WIN – datoteka DDV.W-1

·      Za knjiženje v fakturiranje (odloži se na izbrano mapo) datoteka FAK-RAC.W-1

Če datoteka s tem imenom še ne obstaja, naredi novo datoteko. Če pa obstaja, program zapiše podatke na koncu datoteke.

Računi dobijo status da so knjiženi. V preglednici Računi spoznamo knjižene račune po rdeči barvi.

Če je v nastavitvah vzpostavljena povezava z Dvostavnim knjigovodstvom DK in Davkom na dodano vrednost DDVc, se na koncu podatki samodejno knjižijo v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva ter v knjigi IRAČ in/ali IRAČ-D davka na dodano vrednost.

Natisni