Gumb Dogodki plačnika

Gumb uporabljamo za pregled dogodkov plačnika: na primer, če za otroka plačuje nekdo drug, potem se v dogodke plačnika lahko shranjujejo natisnjene UPN.

Natisni