Gumb Ceniki

Ob kliku na gumb  - Ceniki (Alt C) se odpre okno Ceniki, kamor vnašamo podatke o cenikih prejemov. Ceniki, ki so tu vpisani, se polnijo ob knjiženju prejemov. Takšne cenike potem lahko tudi uporabljamo ob prodajah blaga. Primer: imamo vpisan maloprodajni cenik, ki ga uporabljamo tudi na negotovinski in/ali gotovinski prodaji. Za razliko od sistema zadnje kalkulacije, kjer postane cena aktivna takoj, ko potrdimo vrstico prejema, se v tem primeru cene prenesejo v tak cenik šele, ko knjižimo prejem (preko gumba »Knjiži« na preglednici prejemov).

Natisni