Grupe Prilivov/Odlivov

Ob izbiri Grupe Prilivov/Odlivov na Gumbu  Prilivi/ Odlivi se odpre preglednica s šifrantom grup za prilive in odlive. Šifrant je namenje temu, da lahko več postavk združujemo v grupe prilivov/odlivov.

 

 

Po kliku na gumb vnesi zapis/popravi zapis se odpre okno za vnos/popravljanje grupe .

 

·      Šifra – vpišemo šifro grupe.

·      Naziv – Vpišemo naziv grupe

Natisni