Grupe obračuna za zbirnike

Vrste obračuna v sistemu obračuna lahko razvrstimo po grupah, da se zbirniki po analitikah tiskajo z vmesnimi seštevki po grupah plačil. Ob odločitvi za grupiranje priporočamo, da se  vsem vrstam obračuna določi grupo, sicer bodo izpisi zbirnikov sestavljeni iz vrst obračunov brez opredeljenih grup in z njimi in tako manj pregledni.

Šifra – vpišemo šifro grupe obračunskih vrst.

Naziv grupe – vnesemo naziv grupe obračuna.

Opombe – poljubno.

 

Natisni