Filter

V prvi vrstici okna Jedilniki je filter za izbiro obdobja in načina razvrščanja drevesne preglednice.

·      Od do – vnesemo datume. Privzete vrednosti so take, da preglednica prikaže jedilnike za najmanj tri pretekle cele tedne (glede na tekoči datum).

·      Razvrščanje – izberemo lahko Padajoče ali Naraščajoče. Privzeta vrednost je Padajoče, kar pomeni, da drevesna preglednica prikaže jedilnike v obratnem vrstnem redu (zadnji na začetku).

Z Enter na podatku razvrščanje ali s klikom lupe spremenimo obdobje in način razvrščanja drevesne preglednice.

Natisni