Enote

Enote služijo za spremljanje porabe v kuhinji. Porabo lahko spremljamo na več načinov:

1.  poraba celega dne

2.  poraba za posamezne obroke (zajtrk,  dopoldanska malica, kosilo…)

3.  poraba po posameznih skupinah (zaposleni, oskrbovanci, dijaki, zunanje enote…)

glede na spremljanje stroškov nastavimo posamezne enote Še namig v začetku je naj enostavneje spremljanje stroškov na nivoju cele kuhinje. Kasneje pa lahko detajlneje spremljamo porabe. Med samim letom lahko tudi spreminjamo način spremljanja stroškov.

Enote nastavimo preko naslednjih korakov:

 

 

 

 

 

Natisni