Enota ZPIZ

S klikom na gumb   lahko na zaključenih obračunih zaposlenim vnesemo enoto ZPIZ. V poštev pride zlasti pri pripravi obrazca M-4/M-8, ko za zaključene obračune nismo imeli vnesene enote ZPIZ.  Enoto lahko vnesemo z gumbom . Če iskana enota ZPIZ-a ni še vnesena, jo dodamo v šifrant ZPIZ z gumbom . Nato shranimo novi vnos z ukazom Potrdi in ga prenesemo v obračun zaposlenemu s pomočjo gumba Izberi.

 

Natisni