Drevesni klasifikacijski načrt

Na šifrantu artikla se nahaja polje klasifikacija, ki je namenjeno grupiranju artiklov. Šifrant klasifikacije lahko gradimo poljubno, omogočen pa je prikaz v drevesnem načrtu. Drevesni načrt se sestoji iz glavnih skupin, ki se naknadno delijo v podrejene skupine. Posameznemu artiklu z določitvijo podrejenega nivoja klasifikacije določimo več nadrejenih skupin.

Drevesni klasifikacijski načrt

Natisni