Dopust za stalnost

 

-  Zap. št. –  zaporedna št. vrstice dopust za stalnost

-  Stalnost od Leta/Mesecev/dni –  vpišemo št. let/mesecev/dni stalnosti od

-  Stalnost do Leta/Mesecev/dni –  vpišemo št. let/mesecev/dni stalnosti do

-  Dni dopusta – vpišemo število dni dopusta, ki pripada zaposlenemu glede na prej definirane podatke za stalnost od-do

-  Opomba -

Natisni