Dodatni status artikla

Na strani nabave in prodaje lahko z dodatnim statusom artikla določate poslovanje, več v prilogi.

Dodatni status artikla

Natisni