Dodaten izpis za občine

Z verzijo 2020.04.003 smo pripravili izračun, kjer smo znesek za plačilo staršev v času zaprtega vrtca prišteli občini zavezanki za plačilo. Tako smo namreč razumeli okrožnico in obvestilo Skupnosti vrtcev Slovenije z dne 3.4.2020.

Ker pa smo bili obveščeni, da nimate vsi vrtci dorečeno z občinami zavezankami, da bodo krile tudi delež starša, smo pripravili nov izpis, ki ga dobite nameščenega z verzijo 2020.04.004. V verziji 2020.04.005 je še popravek seštevkov po Skupini in Občinah (skupaj).

Izpis se nahaja na Obračunu – ikona Tiskalnika – Doplačila oskrbnine – Občina, skupina, naziv otroka – izberete izpis Doplačilo k ceni programa z zneskom staršev:

Navodila

Natisni