Dodajanje predmetnika šole

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Predmetnik šole, kamor vpišemo podatke o novem predmetniku šole:

·      Šifra– vpišemo šifro predmetnika šole, svetujemo govoreče šifre (npr. GIM za gimnazija)

·      Naziv– vpišemo naziv predmetnika.

·      Šola – poiščemo v šifrantu strank šolo, na kateri se bo izvajal predmetnik.

Natisni