Dodajanje novih vrstic

 • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice.
 • Odpre se novo okno z oznako leta za katero pripravljamo prevzem, številke prevzema in številko vrstice. Okno vrstice ima tudi dva zavihka: »Splošno« in »Naročila«
Vrstice

Vnosno okno je sestavljeno iz več zavihkov:

Zavihek splošno:
 • Artikel - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Nazive artiklov se lahko popravlja.
 • Serija – če ima artikel vodenje serij lahko vnesemo tudi serijo za izbrani artikel.
 • Dobavitelj ME – izpiše se merska enota dobavitelja.
 • Naročnik ME – izpiše se merska enota naročnika.
 • Dobavitelj količina – tu se vnese količino, ki jo želimo naročiti v dobaviteljevi merski enoti. Podatka ni potrebno vnašati, ker če ni vnese, se bo preračunal iz Naročni količina glede na pretvornik. Če pa je podatek vnesen, se bo izračunala vrednost za Naročnik količina.
 • Naročnik količina – če je vnese podatek Dobavitelj količina se predlaga tukaj vrednost preračunana glede na pretvornik. Če pa ni se vnese naročeno količini in se preračuna količina za dobavitelja.
 • Dobavitelj cena XXX – predlaga se cena iz šifranta Dobavitelji artikla, ki pa jo lahko popravljamo.
 • Dobavitelj cena v SIT – po izbranem tečaju in nastavitev se preračuna cena dobavitelja iz tuje valute v SIT.
 • Naročnik cena XXX – preračuna se cena naročnika glede na predvornik iz dobaviteljeve cene.
 • Dobavitelj cena v SIT – po izbranem tečaju in nastavitev se preračuna cena naročnika iz tuje valute v SIT.
 • Enote za ceno – se predlagajo ali pa jih lahko popravimo.
 • % popusta – vpišemo odstotek popusta. Pri novi vrstici se predlaga iz šifranta Dobavitelji artika, če je popust tam vnesen. Možen je vnos do 5 popustov.
 • Dobaviteljevi podatki o artiklu – če je ta podatek izbran, se iz šifranta Dobavitelji artikla prenesejo vsi dobaviteljevi podatki o artiklu, tudi pretvornik.
 • Artikel – izpiše se šifra artikla, ki jo ima dobavitelj. Podatek lahko popravljamo
 • Naziv artikla – izpišeta se oba naziva artikla, kakor ga poimenuje dobavitelj. Podatek lahko popravljamo.
 • Merska enota – Izpiše semerska enota dobavitelja. Podatek lahko popravljamo.
 • Pretvornik – izpišese se pretvornik, ki bo preračunal iz dobaviteljeve merske enote v mersko enoto uporabnika. Podatek lahko popravljamo..
 • Gumb  - O artiklu (Alt L ali F7)nam odpre okno, kjer so vidni podatki o artiklu: Prodajne cene,…,če je povezava z MSP pa so vidne tudi zaloge.
 • Gumb  zraven šifre artikla (F8) nam pa prikaže zalogo vseh artiklov in nam omogoči, da izbiramo artikle iz zaloge. Gumb je viden, le, če je povezava z MSP. Če pa je zraven povezava še s CS potem sta v tej preglednici vidna še dva podatka, to sta »Zaloga v CS« in »Skupna zaloga«.  Prvi pokaže še ali je zaloga v CS, drugi pa sešteje zalogo v MSP in CS.
 •       

Natisni