Dodajanje novih tipov skladišč

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Nastavitve – Tip skladišča, kamor vpišemo podatke, ki so vezani na posamezen tip skladišča, kot so način vrednotenja zalog in privzeto skladišče.

Tip skladišča – vpišemo oznako tipa skladišča oziroma ga s klikom na gumb  izberemo (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala, V – trgovina na debelo).

Vrednotenje – določimo način vrednotenja vezan na tip skladišča. Možni načini vrednotenja so: po povprečni ceni, po zadnji ceni in po planski ceni. Zaloge se vrednotijo na nivoju skladišče/artikel.

Privzeto skladišče - vpišemo skladišče oziroma ga s klikom na gumb  izberemo iz šifranta Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča vnašamo, popravljamo in brišemo.  Podatek se bo predlagal pri pripravi prometnih dokumentov.

V spodnjem delu sta še dva podatka:

Prvi vnos – podatek pove datum in uro prvega vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

Popravil – podatek pove datum in uro zadnjega popravka oziroma vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

Natisni