Dodajanje novih skupin skladišč

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skupina skladišč, kamor vpišemo podatke o vrsti prometa.

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno skupino skladišč.

Naziv – vpišemo naziv skupine skladišča.

Natisni