Dodajanje novih skrbnikov

Ob kliku na gumb  Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skrbniki, kamor vpišemo podatke o storitvi, ki jo bo za določenega oskrbnika plačal skrbnik.

·      Šifra oskrbovanca – vnesemo šifro oskrbovanca, kateremu bo določeno storitev plačal skrbnik.

·      Šifra skrbnika - vpišemo šifro oskrbovanca oziroma jo poiščemo v šifrantu strank. Skrbnik mora biti vnesen kot stranka.

·      Odstotek plačila– določimo odstotek vrednosti storitve oziroma izbranih storitev, ki jo bo plačal izbrani skrbnik, če je ta določen. 100% vnesemo v primeru, ko skrbnik plačuje celotno razliko med lastnimi sredstvi oskrbovanca in dejansko oskrbo.

·      Znesek plačila – vnesemo samo v primeru, ko skrbnik krije znesek storitve v določeni višini zneska. Če določamo skrbnika za več storitev, velja ta znesek za vsako storitev, ne pa za vsoto vseh storitev.

·      Tip skrbnika – v spustnem seznamu izberemo med Skrbniki in občina.

·      Nivo plačila – vnesemo nivo plačila od 0 do 9. Nivo se nanaša samo na tip skrbnika.

·      Opombe – lahko vnesemo opis ali datum odločbe, po kateri bo to storitev za tega oskrbovanca plačevala občina.

 

Gumb Stik, kjer lahko vpišete podrobnosti glede stikov skrbnika, telefon, mail…. Gumb se aktivira samo, če je v polju Tip skrbnika izbran Skrbnik.

Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi, da se podatki shranijo v šifrant. Če si medtem premislimo in storitve ne želimo shraniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O).

Po vpisu zapisa storitve se le-ta zapiše tudi v predvidene storitve.

Natisni