Dodajanje novih skladišč

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skladišča, kamor vpišemo podatke o skladišču.

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno skladišče.

Naziv – vpišemo naziv skladišča.

Tip skladišča - vpišemo tip skladišča (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

Uporaba – ko skladišče prvič aktiviramo, se polje avtomatično  izpolni in se na tem mestu le prikazuje.

Skupina – vnesemo ali izberemo šifro skupine skladišča iz šifranta skupine skladišč.

Komisionar – vnesemo ali izberemo šifro komisionarja iz šifranta strank.

FIFO – izberemo, če imamo vodenje skladišča po FIFO vrednotenju.

Izločeno iz planiranja – če obstaja povezava z Večnivojskim razpisom proizvodnje je ta podatek viden. Uporablja se ga za MRP planiranje v proizvodnem programu.

Stroškovno mesto – vnos ali izbor SM.

Natisni