Dodajanje novih predprejemov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novem dokumentu predprejema.

Okno ima štiri zavihke: Splošno, Opisi, Vrstice in Odvisni stroški.

Nad zavihki se nahajata dva podatka: Datum in Dobavitelj.

Datum – vpišemo oziroma izberemo datum predprejema. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja, v katero smemo knjižiti.

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo dobavitelja. Obvezen vnos.

Natisni