Dodajanje novih plačilnih razredov

Ob kliku na gumb  Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Plačilni razred, kamor vpišemo podatke o novem plačilnem razredu:

·      Plačilni razred – vnesemo šifro plačilnega razreda. Lahko vnesemo tudi plačilni razred z 0% plačila (občina plača celotno oskrbnino).

·      % od – do  - vnesemo mejo v odstotku bruto mesečne povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem koledarskem letu.

·      Znesek od - do– v primeru, da smo vnesli meje mesečnega bruto dohodka v RS v odstotku, nam meje računalnik izračuna sam.

·      Odstotek plačila – določimo odstotek plačila od polne cene programa. Ostanek bo plačala občina.

 

V primeru, da uporabljate koda programa vrtci v kombinaciji z dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb, potem program po kliku na Potrdi vpraša po datumu, od kdaj naprej nov vnos ali vnesena sprememba plačilnega razreda velja.

V spodnjem delu okna se nahaja gumb . Če kliknemo nanj se odpre okno Povprečni dohodek, kjer vpišemo mesečni bruto povprečni dohodek na zaposlenega v RS v preteklem koledarskem letu. Glede na ta podatek izračuna program mejne zneske plačilnega razreda.

·      Koda programa vrtci v kombinaciji z dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb: po vnosu novega povprečnega dohodka program vpraša, od kdaj naprej velja sprememba in ustrezno popravi Zneske od in Zneseke do na zgodovini plačilnih razredov.

Natisni