Dodajanje novih knjig dokumentov

  • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Knjige dokumentov, kamor vpišemo podatke o knjigi dokumenta.

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno knjigo dokumentov.

Naziv – vpišemo naziv knjige dokumentov

Tip dokumenta – vpišemo ali izberemo ali je knjiga dokumentov namenjena računom ali predračunom. Knjigam dokumentov, ki že imajo promet nastavitve ni možno spreminjati.

Predpona sklica – vpišemo številko med 0 in 99 ali pustimo prazno. Uporablja se pri pripravi sklica na številko za račune/predračune.

Natisni