Dnevne obdelave

Obdelave vključene v meni Dnevne obdelave predstavljajo osrednji del programa Dvostavno knjigovodstvo.

Meni Dnevne obdelave je sestavljen iz ukazov: Posredno knjiženje, Neposredno knjiženje,  Plačevanje, Prilivi in odlivi, Evidenčno knjiženje – Evidenčno knjiženje, Izpis evidenčnih vknjižb in Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov, Kompenzacije - Kompenzacije in E-kompenzacije, Izterjava – Opominjanje in Izvršbe, Avansi – Zapiranje iz Avansov in Izstavitev računov na podlagi predplačil, Pregled knjiženja, Pregled temeljnic, Pregled kartice in Pregled bilance, Analiza odprto in Nabava, poraba in Delitev po ključih.

Natisni