Delovni nalog

Opcija je namenjena izpisu delovne dokumentacije. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

 • Knjiga DN od do – vnos (izbira) knjige za katero želimo izpisati delovni nalog.
 • Leto DN od do – vnos intervala med leti delovnih nalogov. Leto lahko vnesemo ali izberemo med leti za katere so odprti delovni nalogi.
 • Številka DN od do – vpišemo od do številke delovnega naloga za katere bi se izpisali podatki.
 • Datum DN od do – vpišemo datumski razpon razpisa delovnih nalogov, ki jih želimo izpisati.
 • Pričetek izdelave od do – vpišemo datumski razpon datumov pričetka izdelave za katere želimo izpisati delovne naloge.
 • Izdelek od do – razpon šifer izdelkov za katere bi želeli izpisati delovne naloge.
 • Povezana šifra od do – razpon povezanih šifer artiklov izdelkov delovnih nalogov za katere želimo tiskati naloge.
 • Naročilo – vnos (oznake, številke) naročila za katerega bi želeli izpisati delovni nalog. Preko gumba (…) lahko podatek o naročilu prenesemo iz preglednice delovnih nalogov.
 • Naročnik od do – vnos ali izbor šifre stranke za katero želimo, da se izpiše delovni nalog.
 • Stroškovno mesto od do – vnos ali izbor šifre stroškovnega mesta za katere želimo izpis delovnih nalogov.
 • Stroškovni nosilec od do – vnos ali izbor šifre stroškovnega nosilca za katere želimo izpis delovnih nalogov.
 • Referent od do – vnos ali izbor šifre referenta za katere želimo izpis delovnih nalogov.
 • Status DN – izberemo za kateri status delovnih nalogov želimo tiskati naloge.
 • Tiskanje že natisnjenih DN – označimo ali ponovno natisnemo tudi delovne naloge, ki so že bili natisnjeni.
 • Tiskanje materialov – izberemo ali se na delovnem nalogu tiskajo materiali (sestavine) ali ne.
 • Upoštevanje izmeta pri količini – izberemo ali se pri računanju količin materiala upošteva izmet ali ne.
 • Tiskanje operacij – izberemo ali se na delovnem nalogu tiskajo operacije ali ne.
 • Tiskanje delovnih postaj – izberemo ali se na delovnem nalogu tiskajo delovne postaje ali ne.
 • Tiskanje dela – izberemo ali se na delovnem nalogu tiskajo delovna mesta ali ne.
 • Tiskanje kooperantov – izberemo ali se na delovnem nalogu tiskajo kooperanti ali ne.
 • Tiskanje opomb – izberemo ali se bodo tiskale opombe operacij ali ne.
 • Tiskanje prilog – izberemo ali se bodo poleg delovnega naloga natisnile tudi priloge delovnega naloga (katere priloge se tiskajo nastavimo v nastavitvah knjige delovnega naloga na zavihku »Tiskanje«. Tiskajo se samo priloge vrste pdf!
 • Združen tisk – v kolikor je ta opcija vključena (kljukica) potem se ponudi svoj set obrazcev izpisov delovnih nalogov kateri tiskajo zajete delovne naloge zbirno (sestavnica in tehnologija se navede le enkrat, za vsak izbran delovni nalog pa podatki o razpisanih izdelkih).
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev– izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.
 • Spremeni status tiskano – označimo ali se pri tiskanju spremeni status delovnega naloga na "Tiskano =  Da".
   

Po vnosu želenih podatkov se odpre preglednica z različnimi izpisi delovnih nalogov. Standardno lahko izpišemo:

 • Delovni nalog – izpis je namenjen izpisovanju delovnih nalogov v celoti (materialna sestavnica in tehnologija).
 • Delovni nalogi zbirno – izpis je enak predhodnemu le, da se v tem primeru naslednji delovni nalog ne začne tiskati na svojem listu papirja ampak nadaljuje takoj po zaključku tiskanja predhodnega delovnega naloga.
 • Materialni list – izpis materialne liste delovnega naloga, kot specifikacija materiala za dvig iz skladišča..
 • Tehnološki list – izpis tehnologije delovnega naloga s podrobnim opisom operacij.
 • Delovni lističi – izpis delovnih lističev za operacije delovnega naloga namenjeno izpolnjevanju podatkov o opravljenem delu zaposlenih.

 

V primeru vklopa opcije »združen tisk« pa:

 • Delovni nalogi združeno – izpis je namenjen izpisovanju združenega delovnega naloga, ki vse zajete delovne naloge izpiše združeno; to pomeni, da so podatki iz glave delovnega naloga (datumski podatki, analitični podatki, naročnik, kooperant) izpisani samo enkrat in to vezano na prvi delovni nalog, enako sta samo enkrat izpisana materialna in tehnološka sestavnica, med tem, ko se za vsak delovni nalog navedejo podatki o razpisanih izdelkih posebej.

Natisni