Delovna terapija

Modul iCenter Sociala, zdravstvo in obračun omogoča vodenje delovne terapije.  

Evidentiranje delovne terapije (diagnoza in načrt) se začne že v samem zdravstvenem kartonu po pregledu zdravnika.

Storitve delovne terapije evidentiramo v formi Delo – Delovna terapija – Vnos oziroma Hiter vnos.

Delovna terapija v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun

Natisni