Delovna doba v JS - krajši delovni čas

V Uradnem listu RS, št. 3/16 z dne 18.1.2016 je bila objavljena sprememba in dopolnitev Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki določa, da se za namen obračuna dodatka za delovno dobo, upošteva število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti. To pomeni, da je javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje npr.: za zaključenih 5 let delovne dobe, kljub dejstvu, da delo opravljajo v krajšem delovnem času, treba pri izračunu dodatka za delovno dobo, upoštevati 5 let delovne dobe.
 
V osnovnih šolah ste od MIZŠ – Sektorja za osnovno šolstvo prejeli okrožnico na to temo. V nadaljevanju prikazujemo pravilen vnos podatkov o zaposlitvah pri zaposlenih za krajši delovni čas.
 
Zaradi sprememb smo prilagodili tudi program Obračun plač v Saop iCentru. Novosti so umeščene v verzijo 6.31 ter vse nadaljnje verzije.
 
Kaj je potrebno pri zaposlenih, ki delajo ali so delali krajši delovni čas urediti, da bo izračun dodatka za delovno dobo pravilen?

Natisni