Delo z MS Word predlogami

Modul iCenter Sociala, zdravstvo in obračun je urejen tako, da si lahko urejamo lastne MS Word predloge za področje prošenj, sociale in zdravstva. Uporaba Word predlog vam omogoča, da na osnovi vzorca pripravimo dokumente, pri čemer se vnaprej določeni podatki pri pripravi dokumenta prepišejo iz baze podatkov SZO. Izpisan Wordov dokument lahko pred shranjevanjem v naše evidence oziroma tiskanjem še dodatno urejamo. 

Delo z MS Word predlogami v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun

 

Natisni