Delitev po ključih

Obdelava omogoča  razdelitev stroškov in prihodkov na podlagi pripravljenega ključa v obdelavi Šifranti DK / Ključi.

V obdelavi  Delitev po ključih se bodo vrednosti stroškov ali prihodkov, knjižene na splošno analitiko, najprej stornirale, nato knjižile v ustreznem procentu na analitike določene v  ključu.

Delitev se hkrati uredi samo za en ključ in za eno obdobje. Pri vpisu šifre ključa, se analitika po kateri se bodo podatki delili, zapiše kot informacija v polje Delitev po in ni dostopna za spreminjanje. V kolikor želimo deliti po različnih ključih in obdobjih, je potrebno obdelavo ponoviti toliko krat kolikor kombinacij želimo.

 

·      Leto – izpiše se letnica iz nastavitev DK.

·      Obdobje – izberemo obdobje za katero bomo delili podatke.

·      Šifra ključa – iz šifranta izberemo ključ za delitev, ki smo ga predhodno pripravili v šifrantu ključev.

·      Delitev po – je informacija, ki se predlaga glede na analitiko iz ključa in ni dostopna za spreminjanje.

·      Številka temeljnice – vpišemo ali iz šifranta izberemo temeljnico na katero bo program pripravil knjižbe.

·      Šifra dogodka – izberemo dogodek tipa Druge vknjižbe.

·      Po dokumentih -  izberemo, ali se stroški delijo zbirno (glede na saldo na analitiki) ali da se stroški delijo po posameznih dokumentih.

 

V obdobju se obdelava lahko večkrat ponovi. Vedno se bo delila vrednost splošnih stroškov zmanjšana za že razdeljene vrednosti.

Natisni