Davek od dobička pravnih oseb v Izkazu poslovnega izida

Splošna davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb je od 01.01.2017 dalje spremenjena in znaša 19 odstotkov. Navedeno pomeni, da je potrebno v Izkazu poslovnega izida za družbe, ki ste ga uporabljali v letu 2016, spremeniti davčno stopnjo  na 19 odstotkov ali pa v program uvoziti izkaze, ki se nahajajo na naslednji povezavi: http://help.icenter.si/sl/izkazi-za-dvostavno-knjigovodstvo

Davek od dobička pravnih oseb v Izkazu poslovnega izida

Natisni