Davek na dodano vrednost - odpiranje obdobij novega davčnega leta

Na začetku novega leta, preden začnemo z vnosom podatkov v davčno knjigovodstvo je potrebno odpreti obdobja novega davčnega leta. Ko prvič zaženemo iCenter v novem letu, program samodejno odpre obdobja novega davčnega leta v modulu DDV-N in pri tem kopira vse nastavitve iz preteklega davčnega leta (mesečni ali trimesečni davčni zavezanec, odbitne deleže in ali se DDV obračunava po plačani realizaciji ali ne).

Davek na dodano vrednost - odpiranje obdobij novega davčnega leta

Natisni