Brisanje podatkov zavezancev in njihovih prejemnikov

Ob aktiviranju programa se odpre za vnos nastavitev brisanja:

 

Brisati je mogoče vse podatke ali prejemke izbranega izvora. Po potrditvi se odpre okno za potrditev brisanja. Vsebina opozorila jeodvisna od izbranega načina brisanja.

 

 

Pri potrditvi z gumbom Da se brišejo vsi podatki zavezancev.

Natisni