Brisanje knjig dokumenta

  • Knjige dokumentov brišemo tako, da najprej v preglednici Knjige dokumentov označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

  • Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.
  • Če za knjigo dokumentov že obstaja promet, se prikaže sporočilo

  • In knjige dokumentov ni možno izbisati.

Natisni