Brisanje

Na preglednici Enote označimo enoto, ki jo želimo brisati. Z  (Briši zapis) ali Delete aktiviramo okno Potrdi.

Z    Da    izbrišemo enoto. Pri tem se hkrati izbrišejo vsi zapisi šifranta Storitve, ki ustrezajo izbrani enoti.

Natisni