Boleznine v breme delodajalca od 11.4.2020 do 31.5.2020 – v breme ZZZS-dopolnjeno navodilo

Gre za nadomestilo zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen), ki ga je do uveljavitve ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati delodajalec ali samostojni zavezanec v svoje breme. Nadomestilo plače izplača delodajalec, ki dobi izplačano nadomestilo povrnjeno od ZZZS najkasneje v 60. dneh po predložitvi zahteve za povračilo.

To pomeni, da lahko vsi, ki ste na osnovi interventnega zakona upravičeni do te ugodnosti, zahtevate povračilo teh boleznin od ZZZS že od prvega dne zadržanosti. Upravičence do teh refundacij je objavil ZZZS na njihovi spletni strani, zato priporočamo, da to tam preverite.

Zaradi tega morate v sistemu obračuna dodati nove vrste obračune za te odsotnosti. Posebnosti teh vrst je, da se obračunajo zneski tako kot boleznine do 30 dni, se pa ti zneski v REK obrazcu upoštevajo kot refundirana nadomestila.

Boleznine v breme delodajalca od 11.4.2020 dalje – v breme ZZZS

Natisni