Ažuriranje vloge

Obdelava Ažuriranje vloge omogoča, da vam progam pri vseh otrocih, katerim je pretekla vloga, spremeni plačilni razred vpisan v pripomoček in se določi, da ni vloge.

Program se vključi v meni Pripomočki in je aktiven samo pri kodi V. Po aktiviranju se odpre spodaj prikazano okno:

Program v tabeli Otroci poišče zapise, ki ustrezajo pogoju: Vloga velja do < Datum iz vnosnega ekrana in izbrana občina (če občine ne boste izbrali, potem velja za otroke vseh občin). Za vsak zapis, ki ustreza pogoju se izvede:

·      Vlagatelj - polni se konstanta Ni vloge.

·      Plačilni razred - polni se plačilni razred in odstotek plačila iz izbranega plačilnega razreda v priopomočku.

 

Program nas pred izvedbo obdelave še opozori:

Natisni