Avtomatsko knjiženje plačilnih nalogov

V meniju  Plačilni nalogi, se nahaja poleg podmenija Priprava plačilnih nalogov tudi podmeni Plačila nalogov.

Natisni