Ali lahko izbrišemo določeno osnovno sredstvo in drobni inventar iz registra?

V meniju Pripomočki - Brisanje iz registra. Tukaj imamo možnost brisati izločena osnovna sredstva, drobni inventar ter osnovna sredstva brez stanja. Brišemo lahko tudi določeno osnovno sredstvo, ki ga izberemo iz registra.

Natisni